Facebook
Rss feed
Kontakt
Sitemap
Læs op
Web 2.0
Sprog
GS

Gymnasial supplering 

Klik her for ansøgningsskema til GSK og generel information om GS.
Ansøgningsskemaet skal du printe ud og udfylde.
Derefter skal du enten sende det som brev med posten, eller du kan scanne det og maile det til vejleder
per.schmidt@skolekom.dk 
Ansøgningskemaet kan også sendes til:
Odense Katedralskole
Jernbanegade 34
5000 Odense C
post@odensekatedralskole.dk

Har du brug for vejledning, kan du kontakte GS-vejleder
Per Juul Schmidt (se træffetider mv. nedenfor).

  Se oversigt over gsk-kurserne her:

GSK 2013 - 2014  -  Komprimerede forløb /turbokurser
             
Fag / niveau Undervisningssted Undervisning   Eksamen
Start Slut    Skriftlig Mundtlig
Juli - august  -  ansøgningsfrist 5. juli 2014
Engelsk C→B  Hf og VUC Odense (hfe) on. 09.07. fr. 22.08.   ti. 19.08. senest. 22.08.
Engelsk B→A  Hf og VUC Odense (stx) on. 09.07. fr. 22.08.   fr. 22.08. senest. 26.08.
Fysik C→B  Odense Katedralskole (stx) on. 09.07. fr. 22.08.   ingen senest. 22.08.
Fysik C→B  VUC Vest Esbjerg (stx) on. 09.07. fr. 22.08.   ingen senest. 22.08.
Historie 0→B  Hf og VUC Odense (hfe) on. 09.07. fr. 22.08.   ingen senest. 22.08.
Kemi 0→C  VUC Vest Esbjerg (hfe) on. 09.07. fr. 22.08.   ingen senest. 22.08.
Kemi 0→C  VUC Syd Haderslev (hfe) ma. 28.07.  fr. 22.08.   ingen senest. 22.08.
Kemi C→B  Odense Katedralskole (stx) on. 09.07. fr. 22.08.   ingen senest. 22.08.
Kemi C→B  Fyns Hf-kursus  (stx) on. 09.07. fr. 22.08.   ingen senest. 22.08.
Kemi C→B  VUC Vest Esbjerg (stx) on. 09.07. fr. 22.08.   ingen senest. 22.08.
Matematik C→B Tietgen (hhx)  on. 09.07. fr. 22.08.   ma. 18.08. senest. 22.08.
Matematik C→B VUC Vest Esbjerg (stx) on. 09.07. fr. 22.08.   ma. 18.08. senest. 22.08.
Matematik C→B Kolding Hf og VUC (hhx) on. 09.07. fr. 22.08.   ma. 18.08. senest. 22.08.
Matematik B→A Tietgen (hhx)  on. 09.07. fr. 22.08.   to. 14.08. senest. 22.08.
Matematik B→A VUC Vest Esbjerg (stx) on. 09.07. fr. 22.08.   to. 14.08. senest. 22.08.
Matematik B→A Hf og VUC Odense (stx) on. 09.07. fr. 22.08.   to. 14.08. senest. 22.08.
Spansk B→A (beg.) Hf og VUC Odense (stx) on. 09.07. ma. 25.08.   to. 25.08. senest. 26.08.
Tysk C→B (forts.) Tietgen (hhx)  on. 09.07. fr. 22.08.   ingen senest. 22.08.
Tysk C→B (forts.) Hf og VUC Odense (stx) on. 09.07. fr. 22.08.   ingen senest. 22.08.
             
GSK 2014 - 2015  -  Komprimerede forløb /turbokurser

             
Fag / niveau Undervisningssted Undervisning   Eksamen
Start Slut    Skriftlig Mundtlig
August/september - oktober/december  -  ansøgningsfrist 15. august 2014
Matematik CA Hf og VUC Odense (stx) ma. 18.08. to. 04.12.   fr. 05.12. * inden jul
Matematik CB Hf og VUC Odense (hfe) ma. 18.08. to. 02.10   fr. 05.12. * inden jul
Engelsk BA VUC Syd Haderslev (stx) ma. 18.08. to. 02.10   ti. 02.12. * inden jul
Fysik 0B Hf og VUC Odense (stx) ma. 01.09. to. 04.12.   ingen * inden jul
Kemi 0→B Hf og VUC Odense (stx) ma. 01.09. to. 04.12.   ingen * inden jul
             
Oktober-december  -  ansøgningsfrist - 3. oktober 2014
Matematik C→B Odense Katedralskole (hfe) ma. 06.10. to. 04.12.   fr. 05.12. * inden jul
Matematik C→B VUC Syd Haderslev (stx) ma. 06.10. to. 04.12.   fr. 05.12. * inden jul
Matematik B→A Hf og VUC Odense (stx) ma. 06.10. to. 04.12.   fr. 05.12. * inden jul
Fysik C→B Hf og VUC Odense (stx) ma. 06.10. to. 04.12.   ingen * inden jul
             
Oktober/november-december  -  ansøgningsfrist 24. oktober 2014
Fysik 0→C VUC Syd Had./Sønderb. (stx) ma. 27.10. to. 27.11.   ingen * inden jul
Kemi 0→C Odense Katedralskole (hfe) ma. 03.11. on. 03.12   ingen * inden jul
             
Januar-marts/maj  -  ansøgningsfrist 16. januar 2015
Matematik B→A Hf og VUC Odense (stx) ma. 19.01. on. 18.03   fr. 22.05 senest 25.06
Matematik C→A Hf og VUC Odense (stx) ma. 19.01. to. 21.05   fr. 22.05 senest 25.06
Fysik C→B Fyns Hf-kursus (stx) ma. 19.01. on. 18.03   ingen senest 25.06
Fysik C→B Hf og VUC Odense (stx) ma. 19.01. on. 18.03   ingen senest 25.06
Kemi C→B Hf og VUC Odense (stx) ma. 19.01. on. 18.03   ingen senest 25.06
             
Febuar-maj  -  ansøgningsfrist 13. februar 2015
Fysik 0→B Hf og VUC Odense (stx) ma. 16.02. on. 22.05.   ingen senest 25.06
Spansk 0→B (beg.) Hf og VUC Odense (vaf) ma. 16.02. on. 22.05.   ingen senest 25.06
Tysk 0→B (forts.) Hf og VUC Odense (stx) ma. 16.02. on. 22.05.   ingen senest 25.06
             
Marts-maj  -  ansøgningsfrist 20. marts 2015
Matematik C→B Odense Katedralskole (hfe) ma. 23.03. fr. 22.05.   ma. 01.06. senest 25.06
Matematik C→B Kolding Hf og VUC (hhx) ma. 23.03. fr. 22.05.   ti. 26.05. senest 25.06
Matematik C→B Tietgenskolen (hhx) ma. 23.03. fr. 22.05.   ti. 26.05. senest 25.06
Matematik C→B Hf og VUC Odense (hfe) ma. 23.03. fr. 22.05.   ma. 01.06. senest 25.06
Matematik B→A Hf og VUC Odense (stx) ma. 23.03. to. 21.05.   fr. 22.05. senest 25.06
Fysik C→B Odense Katedralskole (stx) ma. 23.03. fr. 22.05.   ingen senest 25.06
Fysik C→B VUC Syd /Sønderborg (stx) ma. 23.03. fr. 22.05.   ingen senest 25.06
Kemi C→B VUC Syd /Aabenraa (stx) ma. 23.03. fr. 22.05.   ingen senest 25.06
Kemi C→B Fyns Hf-kursus (stx) ma. 23.03. fr. 22.05.   ingen senest 25.06
Engelsk B→A Hf og VUC Odense (stx) ma. 23.03. fr. 22.05.   ti. 26.05. senest 25.06
             
April-maj  -  ansøgningsfrist 17. april 2015
Tysk 0→C (forts.) Hf og VUC Odense (vaf) ma. 20.04. fr. 22.05.   ingen senest 25.06
Kemi 0→C Hf og VUC Odense (hfe) ma. 20.04. fr. 22.05.   ingen senest 25.06
Kemi 0→C Odense Katedralskole (hfe) ma. 20.04. fr. 22.05.   ingen senest 25.06
             

 *dato for mundtlig eksamen oplyses tidligst, når kurset er begyndt.
Forløbslisten er sidst redigeret d. 1. april 2014 af PS. Der kan forekomme mindre justeringer.

Der undervises ialt 16 X 60 min om ugen, som regel i dagtimerne.
Skema oplyses af den enkelte skole i god tid inden kurset starter.


SU: De komprimerede forløb giver ret til at modtage SU (dog ikke når faget tages om).

Som hovedregel (jf. de forventede bestemmelser i den SU-reform, der træder i kraft 1.7.14)
udløser et 0->C forløb 1 måneds SU, et C->B og B->A 2 måneders SU og
et 0->B og et C->A 3 måneders SU. Der gives maks. 3 måneders SU i et semester.


Ungdomskort: Søg i god tid, dvs. senest tre uger før dit kursus begynder.

HALV- og HELÅRSKURSER 2014/15 (uden ret til SU)
Tjek sted, fag/niveauer, startdatoer og skemaer mv. her:
HF & VUC Odense
Kolding Hf og VUC
VUC Sønderjylland, Haderslev og VUC Sønderjylland, Sønderborg
VUC Esbjerg
Fjernundervisning i relevante gsk-fag udbydes i samarbejde med HF og VUC Fyn og VUC Syd


Personlig vejledning:

GS-vejleder Per Juul Schmidt
Odense Katedralskole
Jernbanegade 34
5000 Odense C
tlf. 6311 6840 (eller 6612 2240)
per.schmidt@skolekom.dk

I skoleåret 2013-2014 (fra 12. august 2013 til 26. juni 2014 - skoleferier undtaget) træffes Per Juul Schmidt således:

tirsdage 13.00 - 15.30
onsdage 13.00 - 15.30
torsdage 10.00 - 12.00 og 14.00 - 16.00


I sommerperioden 2014 er GS-vejledningen åben:
mandag den 30. juni til onsdag den 2. juli: 10.00 - 14.30 samt fredag d. 4. juli: 11:00-15:30
mandag den 7. juli til onsdag d. 9. juli: 11.00 - 14.30
FERIE fra 14. juli til og med 1. august
mandag den 4. august til torsdag den 7. august: 10.00 - 14.00, torsdag dog til kl. 16.00
Alle dage er der middagspause fra 12.00-12.30

Herudover er det også muligt at få vejledning hos Studievalg Fyn og Studievalg Sydjylland.