Facebook
Rss feed
Kontakt
Sitemap
Læs op
Web 2.0
Sprog
GS

Gymnasial supplering 

Klik her for ansøgningsskema til GSK og generel information om GS.
Ansøgningsskemaet skal du printe ud og udfylde.
Derefter skal du enten sende det som brev med posten, eller du kan scanne det og maile det til vejleder
per.schmidt@skolekom.dk 
Ansøgningskemaet kan også sendes til:
Odense Katedralskole
Jernbanegade 34
5000 Odense C
post@odensekatedralskole.dk

Har du brug for vejledning, kan du kontakte GS-vejleder
Per Juul Schmidt (se træffetider mv. nedenfor).
Vejledningen er lukket fra 19.12 til 2.1.
  Se oversigt over gsk-kurserne her:

GSK 2014 - 2015  -  Komprimerede forløb /turbokurser
sommerkurser 2015 - se nedenfor            
Fag / niveau Undervisningssted Undervisning SU Eksamen
Start Slut mdr Skriftlig Mundtlig
             
 
februar-maj/juni  -  ansøgningsfrist 21. januar 2015
Matematik C→A
venteliste
Hf og VUC Odense (stx) henvises til maCB-BA fra 2.3 og 8.7 ma. 02.02 30.04.15 3 fr. 22.05 senest 25.06
Fysik C->B Fyns Hf-kursus (stx) ma. 02.02 30.04.15 0 ingen senest 25.06
Kemi C->B Fyns Hf-kursus (stx) ma. 02.02 30.04.15 0 ingen senest 25.06
Fysik C→B + kemi C→B venteliste Fyns Hf-kursus (stx) henvises til hold fra 2.3 og 8.7 ma. 02.02 30.04.15 3 ingen senest 25.06
Fysik C→B + matematik B→A Hf og VUC Odense (stx) ma. 02.02 30.04.15 3 ingen senest 25.06
Fysik C→B Hf og VUC Odense (stx) ma. 02.02 30.04.15 0 ingen senest 25.06
matematik B→A Hf og VUC Odense (stx) ma. 02.02 30.04.15 0 ingen senest 25.06
Fysik 0B Hf og VUC Odense (stx) ma. 02.02. 30.04.15 3 ingen senest 25.06
spansk 0→B Hf og VUC Odense (vaf) ma. 02.02 30.04.15 3 ingen senest 25.06
tysk 0→B venteliste Hf og VUC Odense (stx)
henvises til tyC fra 4.5 og tyC->B fra 8.7
ma. 02.02 30.04.15 3 ingen senest 25.06
             
marts-maj/juni  -  ansøgningsfrist 18. februar 2015
Matematik C→B Odense Katedralskole (hfe) Venteliste ma. 02.03 30.04.15 2 ma. 01.06. senest 25.06
Matematik C→B Kolding Hf og VUC (hfe) ma. 02.03 30.04.15 2 ma. 01.06. senest 25.06
Matematik C→B Tietgenskolen (hhx) ma. 02.03 30.04.15 2 ti. 26.05. senest 25.06
Matematik C→B Hf og VUC Odense (hfe) ma. 02.03 30.04.15 2 ma. 01.06. senest 25.06
Matematik B→A Hf og VUC Odense (stx) ma. 02.03 30.04.15 2 fr. 22.05. senest 25.06
Fysik C→B Odense Katedralskole (stx) ma. 02.03 30.04.15 2 ingen senest 25.06
Fysik C→B VUC Syd Had./Sønderb. (stx) ma. 02.03 30.04.15 2 ingen senest 25.06
Kemi C→B Hf og VUC Odense (stx) ma. 02.03 30.04.15 2 ingen senest 25.06
Kemi C→B VUC Syd Had./Aabenraa (stx) ma. 02.03 30.04.15 2 ingen senest 25.06
Engelsk B→A Hf og VUC Odense (stx) ma. 02.03 30.04.15 2 ti. 26.05. senest 25.06
             
april-maj/juni  -  ansøgningsfrist 25. marts 2015
Tysk 0→C Hf og VUC Odense (vaf) ti. 04.05 29.05.15 1 ingen senest 25.06
Kemi 0→C Hf og VUC Odense (hfe) ti. 04.05 29.05.15 1 ingen senest 25.06
Kemi 0→C Odense Katedralskole (hfe) ti. 07.04 30.04.15 1 ingen senest 25.06

 

GSK 2015 - sommer:  komprimerede forløb /turbokurser
             
Fag / niveau Undervisningssted Undervisning SU Eksamen
Start Slut  mdr Skriftlig Mundtlig
Juli - august  -  ansøgningsfrist 5. juli 2015
Dansk A Tietgen (hhx)  8.7 21.8 2 12.8  
Engelsk C→B  Hf og VUC Odense (hfe) 8.7 21.8 2 18.8  
Engelsk B→A  Hf og VUC Odense (stx) 8.7 21.8 2 21.8  
Fysik C→B  Odense Katedralskole (stx) 8.7 21.8 2 ingen  
Fysik C→B  VUC Vest Esbjerg (stx) 8.7 21.8 2 ingen  
Fysik B->A Fyns Hf-kursus  (stx) 8.7 21.8 2 14.8  
Historie 0→B  Hf og VUC Odense (stx) 8.7 21.8 2 ingen  
Kemi 0→C  VUC Vest Esbjerg (hfe) 8.7 21.8 1 ingen  
Kemi 0→C  VUC Syd Haderslev (hfe) 3.8 26.8 1 ingen  
Kemi 0→C  Hf og VUC Odense (stx) 3.8 26.8 1 ingen  
Kemi C→B  Odense Katedralskole (stx) 8.7 21.8 2 ingen  
Kemi C→B  Fyns Hf-kursus  (stx) 8.7 21.8 2 ingen  
Kemi C→B  VUC Vest Esbjerg (stx) 8.7 21.8 2 ingen  
Matematik C→B Tietgen (hhx)  8.7 21.8 2 17.8  
Matematik C→B VUC Vest Esbjerg (stx) 8.7 21.8 2 13.8  
Matematik C→B Kolding Hf og VUC (stx) 8.7 21.8 2 17.8  
Matematik C→B Hf og VUC Odense (stx) 8.7 21.8 2 13.8  
Matematik B→A Odense Katedralskole (stx) 8.7 21.8 2 13.8  
Matematik B→A Tietgen (hhx)  8.7 21.8 2 17.8  
Matematik B→A VUC Vest Esbjerg (stx) 8.7 21.8 2 13.8  
Matematik B→A Hf og VUC Odense (stx) 8.7 21.8 2 17.8  
Matematik B->A Kolding Hf og VUC (stx) 8.7 21.8 2 17.8  
Spansk B→A  Hf og VUC Odense (stx) 8.7 24.8 2 24.8  
Tysk C→B  Tietgen (hhx)  8.7 21.8 2 ingen  
Tysk C→B  Hf og VUC Odense (stx) 8.7 21.8 2 ingen  
Virksomheds-økonomi B Tietgen (hhx)  8.7 21.8 2 ingen  
             

 

*dato for mundtlig eksamen oplyses tidligst, når kurset er begyndt.
Forløbslisten er sidst redigeret d. 10. dec. af PS.
Skema mv. oplyses af den enkelte skole senest 14 dage inden kurset starter. Tjek skolernes egne hjemmesider - se herunder!

SU og Ungdomskort: De komprimerede forløb giver ret til at modtage SU,  og der undervises min. 16x60 min. pr. uge.
Som hovedregel udløser et 0->C forløb 1 måneds SU, et C->B og B->A 2 måneders SU og et 0->B og et C->A samt et kombineret forløb (jf. oversigten ovenfor) 3 måneders SU. Der gives maks. 3 måneders SU i et semester.   Ungdomskort: Søg i god tid, dvs. senest tre uger før dit kursus begynder.

Tjek sted, fag/niveauer, startdatoer og skemaer mv. her:
HF & VUC Odense  (Her ses også skema for fag på Fyns Hf-kursus)
Kolding Hf og VUC
Tietgen
VUC Syd, Haderslev og Sønderborg
VUC Vest, Esbjerg
Odense Katedralskole:
matematik C->B fra 2.3.15 til 30.4: mandag-torsdag 12:00-16:30 plus 2-3 lørdage (14/3, 21/3,18/4) kl. 9:00 til ca. 14.
fysik C->B fra 2.3.15 til 30.4:  mandag-fredag 15:45-19:40 plus 2-3 lørdage (14/3, 21/3, 18/4)kl. 9:00 til ca. 14.
kemi C fra 7.4.15 til 30.4:  mandag-fredag 14:00-18:40 plus 2 lørdage  (18/4, 25.4) kl. 9:00 til ca. 14.

Gsk-kurser tilrettelagt over et helt eller et halvt skoleår (uden SU) kan tages gennem ovennævnte Hf og VUC-skoler.
Fjernundervisning (uden SU) i relevante gsk-fag udbydes i samarbejde med HF og VUC Fyn og VUC Syd.

Personlig vejledning:

GS-vejleder Per Juul Schmidt
Odense Katedralskole
Jernbanegade 34
5000 Odense C
tlf. 6311 6840 (eller 6612 2240)
per.schmidt@skolekom.dk

I skoleåret 2014-2015 (fra 11. august 2014 til 25. juni 2015 - skoleferier undtaget) træffes Per Juul Schmidt således:

tirsdage 13.00 - 15.30
onsdage 13.00 - 15.30
torsdage 10.00 - 12.00 og 14.00 - 16.00


I sommerperioden 2015 er GS-vejledningen åben:
mandag den 29. juni til onsdag den 1. juli: 10.00 - 14.30 samt fredag d. 3. juli: 10:00-14:30
mandag den 6. juli til onsdag d. 8. juli: 11.00 - 14.30
           FERIE fra 13. juli til og med 31. juli
mandag den 3. august til torsdag den 6. august: 10.00 - 14.00, torsdag dog til kl. 16.00
Alle dage er der middagspause fra 12.00-12.30

Herudover er det også muligt at få vejledning hos Studievalg Fyn og Studievalg Sydjylland.